Produktbilder kan ibland visas på en annan bilmodell än vad just det artikelnumret passar till. Tillverkarna gör ibland så när det saknas bildmaterial för alla modeller och varianter. Bilden är bara illustrativ.