Information angående lufttryck varierar från bil till bil, rätt tryck kan du hitta i instruktionsboken på ditt fordon. På däcken står det oftast max lufttryck ur säkerhetssynpunkt.